Netwerk-kennis-dag STOWA en WIWB

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:30 tot
Locatie
Seats to Meet, stationsplein Amersfoort
Doelgroep

Inhoudelijk deskundigen en geïnteresseerden in neerslagstatistieken, de middagsessie is alleen toegankelijk voor overheden

Omschrijving

Op deze dag wordt o.a. het WIWB project Internationale Radarcomposiet met de KNMI gepresenteerd. Slim Watermanagement financiert dit project mede.

In dit project wordt een wetenschappelijk verantwoord Internationaal Radarcomposiet (IRC) ontwikkeld voor het Nederlandse waterbeheer. Dit gebeurt op basis van operationeel beschikbare neerslagdata (grondstationdata en radardata) van zowel Nederland, Duitsland als Vlaanderen.

Met een internationaal radarcomposiet wordt bedoeld een radarcomposiet met een ruimtelijk bereik dat veel verder reikt dan de landsgrens, met een hogere kwaliteit (in termen van nauwkeurigheid van de neerslagschatting) voor het Nederlandse waterbeheer. De kwaliteitsverbetering wordt behaald door de inzet van alle relevante data en state-of-the-art technieken. Door verbetering van de neerslaginformatie kunnen de waterschappen het operationele waterbeheer, onder meervoor de afvoer van water optimaliseren. Ook biedt een IRC waterbeheerders meer handelingsperspecief bij (dreigende) calamiteiten

Aanmelden