Regiodag Zoetwater Oost-Nederland (ZON) en IJsselmeergebied (IJG)

Datum
Plaats in agenda
Tijd
15:00 tot
Omschrijving

Op donderdag 5 november 2020 wordt de jaarlijkse Regiosessie voor Slim Watermanagement georganiseerd in de vorm van een webinar voor de mensen van Zoetwater Oost-Nederland (ZON) en IJsselmeergebied (IJG).

Meer informatie

Het wordt dit jaar een informatieve en onderhoudende digitiale bijeenkomst voor alle betrokken waterbeheerders, peil- en gebiedsbeheerders, operators, hydrologen, toezichthouders op het waterbeheer, maar ook voor de beleidsadviseurs en leidinggevenden uit de verschillende organisaties.

Tijdens deze webinar komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  1. De stand van zaken van het Slim Watermanagement proces, de resultaten van de eerste fase en een vooruitblik op de plannen voor de tweede fase van DPZW
  2. De actualisatie van de waterverdeling Noord Nederland
  3. De mogelijkheden en ervaringen met de 1e fase versie van de Waterprognosetool voor IJG en ZON

Vanaf uw eigen werkplek of thuis op de bank kunt u digitaal deelnemen. Met de enige beperking dat u wel zelf de koffie moet inschenken.

Reserveer daarom alvast donderdag 5 november van 15.00 - 16.30 uur in uw agenda.

Binnenkort ontvangt u de officiële uitnodiging inclusief aanmeldlink.