Informatieschermen

Actuele en integrale informatie is een belangrijke randvoorwaarde voor Slim Watermanagement. Dit is meer dan data delen. Het gaat om gezamenlijk waarde geven aan data. Slim Watermanagement heeft hiervoor informatieschermen ontwikkeld.

Een informatiescherm brengt alle, voor een beslissing relevante informatie, van de verschillende waterbeheerders real-time bijeen. Het informatiescherm geeft ook verwachtingen weer. Alle waterbeheerders beschikken hierdoor over dezelfde informatie. Het informatiescherm ondersteunt de operationele waterbeheerders in het gezamenlijk uitvoeren van de redeneerlijn.

Het programma Slim Watermanagement liet organisatieadviesbureau TwynstraGudde een evaluatie (pdf, 1.7 MB) uitvoeren naar de regionale informatieschermen, met een inventarisatie naar de (informatie)behoefte naar een landsdekkend informatiesysteem.