Fijn om elkaar te zien!

Bij de inloop was het direct duidelijk. Iedereen vond het fijn om elkaar weer te zien op de Slim WM regiodag Amsterdam-Rijnkanaal / Noordzeekanaal. Er werd druk bijgepraat met bekenden, maar ook met veel nieuwe mensen. Dat bleek donderdag 13 oktober in de Oranjerie van de Hortus botanicus in Leiden. Met ongeveer 60 deelnemers waren de waterbeheerders in grote getale aanwezig. Tussen alle activiteiten door was er veel ruimte om elkaar te ontmoeten.

De dag startte met de vragen: ‘Wie wordt wel eens uit zijn bed gebeld?’ en ‘Wie waren er met de droogte aan het werk?’. Meer dan de helft van het publiek stak twee keer de vinger op. Dit laat zien hoe betrokken alle aanwezigen zijn bij het dagelijkse operationeel waterbeheer.

Na de opening werden workshops gegeven door enthousiaste workshopleiders. Niet alleen om iets te vertellen, maar ook om te leren van de input van alle deelnemers. Thema’s als verandering in wetgeving, nieuwe ontwikkelingen, toekomstige uitdagingen door klimaatverandering en de droogte- en wateroverlast vraagstukken werden in kleine groepen besproken.

De dag werd afgesloten met de ondertekening van het nieuwe waterakkoord. Onder andere het werken met de redeneerlijnen Slim WM en het informatiescherm Slim WM zijn in dit waterakkoord vastgelegd en daarmee geborgd. Een mooi resultaat van jaren samenwerking aan Slim Watermanagement. Na de ondertekening zijn de afspraken weer actueel en geborgd voor de komende jaren.

Dijkgraaf Jeroen Haan van De Stichtse Rijnlanden en ambassadeur van Slim WM in het Bestuurlijk Platform Zoetwater sloot de dag af met twee punten. Het is ontzettend belangrijk om elkaar te leren kennen als mensen op dit soort dagen, zodat je weet met wie je contact hebt in het operationele waterbeheer. De komende tijd moeten bestuurders niet bang zijn om moeilijke keuzes te maken in het kader van water en bodem sturend, we lopen tegen de grenzen aan van het verder optimaliseren van het watersysteem.

Zie voor meer informatie het verslag van de Slim WM regiodag ARK/NZK (pdf, 783 kB).