Nieuw: webpagina over nieuwe zoetwaterstrategie

Op de website van Slim Watermanagement is nu een aparte webpagina over de Strategie klimaatbestendige zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem te vinden. Met daarop uitleg over de nieuwe zoetwaterstrategie (inclusief storymap en animatie) en de implementatie ervan.

Om beter weerbaar te zijn tegen droogte, komt er een nieuwe strategie: de Strategie klimaatbestendige zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem. Zo besparen we zoetwater en komt het water daar terecht waar het het hardste nodig is.

Nieuwe webpagina met storymap en animatie

Hoe zijn we tot de strategie gekomen? Wat houdt de strategie in? Hoe gaat de implementatie in zijn werk? En wat is de rol van Slim Watermanagement? U kunt het allemaal nalezen op de nieuwe webpagina. Ook vindt u er een storymap en een animatie met een korte en bondige uitleg als gespreksstarter over de strategie.

Starten vanuit dezelfde kennis- en informatiebasis

Egon Ariëns, opdrachtgever namens het DG Water en Bodem (DGWB) en inhoudelijk deskundige Neeltje Kielen zijn blij met de nieuwe webpagina. ‘De droogte van de afgelopen jaren laat zien dat de knelpunten in onze zoetwatervoorziening toenemen’, aldus Egon. ‘Daarom moeten we als waterbeheerders gezamenlijk ons watersysteem optimaal inzetten en blijven zoeken naar mogelijke verbeteringen.’ Neeltje vult aan: ‘De komende jaren wordt de nieuwe strategie verder uitgewerkt en de besluitvorming voorbereid. Het is belangrijk dat iedereen die hierbij betrokken is vanuit dezelfde kennis- en informatiebasis kan starten. Daarin voorziet de nieuwe webpagina.’

Meer weten? Neem dan een kijkje op de webpagina over de nieuwe zoetwaterstrategie!