Nieuwsbrief december 2018

Kennis delen en weten wat er in de regio speelt

Hoe kunnen we het water nog beter verdelen? Die vraag staat centraal bij Slim Watermanagement. Bij Slim Watermanagement werken waterschappen en Rijkswaterstaat intensief samen om wateroverlast en -tekort zo lang mogelijk uit te stellen. Programmamanager Bas de Jong vertelt er meer over.

Regiodag Rijn- Maasmonding 4 december 2018

Op dinsdag 4 december 2018 organiseert de regio Rijn- Maasmonding een regiodag in Spijkenisse. Tijdens deze dag worden er verschillende workshops georganiseerd over onder andere de Serious Game, de redeneerlijnen en over de ontwikkelingen rond Bernisse-Brielse Meer. De dag start om 9.30 uur. Nog niet aangemeld? Dat kan via de website.

Vruchten geplukt van Slim Watermanagement

Droogte

Een extreem droge zomer ligt achter ons en de gevolgen van de droogte zijn op uiteenlopende sectoren nog dagelijks merkbaar. Een drukke zomer voor iedereen in Nederland die met water werkt, en dus ook voor de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling, waarvan Harold van Waveren voorzitter is. “We zijn best goed door de ergste periode van droogte heen gekomen”

Terugblik op de regiodag in Amsterdam

De regio Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaal (ARK/NZK) vierde op 18 oktober haar lustrum. Voor de vijfde keer kwamen vertegenwoordigers van de waterbeheerders bijeen om te sparren, te leren en te inspireren tijdens de regiodag. Grote thema’s stonden centraal: samen optrekken en de droogte. Interessante sprekers lieten hun licht schijnen over onder meer de droogte en toekomstbestendigheid van het watersysteem.