Serious Game

Eén van de instrumenten waar het programma Slim Watermanagement mee werkt is de serious game. De serious games van Slim Watermanagement hebben tot doel om de samenhang van de watersystemen in een regio beter te leren begrijpen.

Binnenkort vindt u hier meer informatie over de serious game voor de regio Zoetwater Oost-Nederland.