ARK/NZK en RMM op één regiodag (verslag)

Slim Watermanagement-regio’s zoeken elkaar steeds nadrukkelijker op. Dat bleek ook donderdag 17 oktober in Cultuurhuis Garenspinnerij in Gouda, waar de regio’s Rijn-Maasmonding (RMM) en Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaal (ARK/NZK) organiseerden.

Op de regiodag spraken dijkgraaf Rogier van der Sande en deltacommissaris Peter Glas. Er was een pandeldiscussie tussen André Bol (Rijnland), Hilga Sikma (Waternet) en Eric Diepstraten (Rijkswaterstaat) over de effecten van Slim Watermanagement.

Neeltje Kielen (Rijkswaterstaat) presenteerde resultaten van een verkennende studie naar optimalisatie van de zoetwaterverdeling en de bijdrage van de Rijnafvoer waarbij specifiek wordt ingezoomd op de rol van Slim Watermanagement. Dick Konings (van adviesbureau Liquet) nam de aanwezigen mee in de digitale wereld, langs de domeinen: data, ICT, HRM en organisatie. Hij hield een pleidooi voor transformeren.

Het middagdeel bestond uit drie interactieve kennissessies. Er was een Serious Game over droogte en kennissessies over redeneerlijnen Rijn-Maasmonding, machine learning, de Maalstop,  het toekomstbestendig ARK/NZK en kosteneffectiviteit.

Meer details over deze regiodag? Hier (pdf, 392 kB) lees je het uitgebreide verslag.

De presentatie over optimalisatie van de zoetwaterverdeling en de bijdrage van de Rijnafvoer vind je hier. (pdf, 1.1 MB)

De presentatie over data, ICT, HRM en organisatie, vind je hier. (pdf, 21 MB)