Regio's

Slim Watermanagement krijgt momenteel gestalte in zes regio’s die over heel Nederland verspreid liggen. In deze regio’s werken betrokken waterbeheerders gezamenlijk maatregelen uit om het operationele waterbeheer en het energiegebruik te optimaliseren.

Klik op de kaart hieronder en vind meer informatie over de verschillende regio's. Vind hier meer informatie over de organisatie Slim Watermanagement.

Nederland in regio's voor SWM IJsselmeergebied (IJG) Zoetwater Oost-Nederland (ZON) Amsterdam-Rijnkanaal/ Noordzeekanaal (ARK/NZK) Rijn-Maasmonding (RMM) Nederrijn & Lek (NRL) Zuid-Nederland (ZN)

Hotspots

IJsselmeergebied (IJG)

Het IJsselmeergebied is het natte hart van Nederland en de spil van de waterhuishouding van het hele land. De meren herbergen een zoetwatervoorraad waar landbouw, industrie en natuur in een groot deel van Nederland van profiteren.

Zoetwater Oost-Nederland (ZON)

De hoge zandgronden in Drenthe, het oosten van Overijssel, Gelderland en Utrecht vormen de Zoetwaterregio Oost Nederland.

Amsterdam-Rijnkanaal/ Noordzeekanaal (ARK/NZK)

Het Amsterdam-Rijnkanaal en het Noordzeekanaal zijn in eerste instantie aangelegd voor de scheepvaart. In de loop van de tijd is de waterhuishouding een steeds belangrijkere rol gaan spelen.

Nederrijn & Lek (NRL)

De Nederrijn/Lek is een rustige, middelgrote rivier die een groot deel van het jaar gestuwd is. Slechts zestig dagen per jaar, bij hoogwater, stroomt de rivier vrij af.

Rijn-Maasmonding (RMM)

De dichtbevolkte regio Rijn- Maasmonding is een dynamisch gebied, met havenactiviteiten, stedelijke gebieden, Greenports (tuinbouw) en het natuurgebied De Biesbosch.