Instrumenten

Om het watersysteem optimaal te kunnen benutten, hebben de waterbeheerders hulpmiddelen (instrumenten) nodig. Het programma Slim Watermanagement verzorgt deze hulpmiddelen en biedt de waterbeheerders ruimte om er gezamenlijk ervaring mee op te doen.

De instrumenten van Slim Watermanagement dragen er aan bij dat het watersysteem makkelijker als één samenhangend systeem beheerd en benaderd kan worden. Waterbeheerders beschikken over dezelfde kennis, informatie en operationele werkkaders. Hierdoor kunnen ze elkaar beter helpen en ondersteunen bij (het voorkomen van) problemen. De belangrijkste instrumenten van Slim Watermanagement zijn:

  • Systeemanalyse
  • Redeneerlijn
  • Serious game
  • Informatiescherm

De instrumenten van Slim Watermanagement zijn nog in ontwikkeling. Niet elke regio zet dezelfde hulpmiddelen in. Het belangrijkste is dat met de verschillende instrumenten ervaring wordt opgedaan en dat de ervaringen worden gedeeld. Op de pagina's hiernaast vindt u meer informatie over de verschillende instrumenten.