Informatieschermen

De Informatievoorziening Slim Watermanagement (IV Slim WM) is een van de belangrijkste producten van de tweede planperiode van Slim Watermanagement. Doel van de IV Slim WM is het ondersteunen van waterbeheerders bij beheergrensoverstijgend operationeel waterbeheer.

Slim Watermanagement gaat over het verdelen van water zonder belemmering van beheergrenzen. Dat kunnen de waterbeheerders alleen als ze over de juiste informatie beschikken. Denk aan een gezamenlijk en actueel beeld van het gehele watersysteem inclusief verwachtingen.

Pilot-informatieschermen

In de eerste planperiode van Slim WM (2016-2021) is in vier Slim WM-regio’s ervaring opgedaan met welke informatie en presentatie nodig is voor Slim WM. Dit is gedaan door gezamenlijk pilot-informatieschermen te ontwikkelen. Deze informatieschermen zijn zeer waardevol gebleken. De waterbeheerders willen de functionaliteiten die de pilotschermen bieden graag behouden. De evaluatie van de Beleidstafel Droogte van 2018 bevestigde de meerwaarde van de informatieschermen Slim WM. Het advies was dan ook om deze breder uit te rollen tot een landsdekkend informatiesysteem.

Ontwikkeling IV Slim WM

Het DG Water en Bodem heeft vervolgens opdracht gegeven tot het ontwikkelen van de Informatievoorziening Slim WM (IV Slim WM) als onderdeel van de tweede planperiode Slim WM (2022-2027). De realisatie van de IV Slim WM is dan ook een belangrijk resultaat van deze tweede planperiode. De IV Slim WM wordt onder architectuur ontwikkeld op basis van de ervaringen met de pilot-informatieschermen en de wensen van de (potentiële) gebruikers.

Meer weten over de IV Slim WM? Lees dan hier verder.