Informatieschermen

Actuele en integrale informatie is een belangrijke randvoorwaarde voor Slim Watermanagement (Slim WM). Dit is meer dan data delen. Het gaat om gezamenlijk waarde geven aan data. Slim Watermanagement heeft hiervoor informatievoorziening ontwikkeld.

In de eerste planperiode van Slim WM heeft een aantal Slim WM regio's ervaring opgedaan met welke informatie hen helpt in het gezamenlijk operationeel waterbeheer en hoe deze te presenteren. Hiervoor zijn in de eerste planperiode een drietal informatieschermen Slim WM als pilot ontwikkeld. De informatieschermen ondersteunen de operationele waterbeheerders in het gezamenlijk uitvoeren van de redeneerlijnen Slim WM.

De schermen hebben inmiddels hun meerwaarde bewezen  en de Slim WM regio's hebben aangegeven de functionaliteiten ervan graag te willen behouden.

Het programma Slim Watermanagement liet organisatieadviesbureau TwynstraGudde een evaluatie (pdf, 1.7 MB) uitvoeren naar de regionale informatieschermen, met een eerste inventarisatie naar de (informatie)behoefte voor de informatievoorziening Slim WM. De informatiebehoefte wordt verder aangescherpt en aangevuld zodat de informatievoorziening Slim WM aan de wensen voldoet.