Redeneerlijnen

Een redeneerlijn beschrijft hoe de waterbeheerders het water gezamenlijk verdelen in omstandigheden van (dreigend) watertekort of wateroverlast. Het is een gezamenlijke set beheergrensoverschrijdende afspraken.

Op basis van een integraal overzicht van het watersysteem en van de huidige en verwachte situatie nemen de waterbeheerders volgens een vooraf vastgelegd stappenplan beslissingen over het operationeel waterbeheer. Per stap is uitgewerkt en afgewogen welke maatregelen noodzakelijk zijn en in welke situaties die het meest effectief zijn. Daarbij is ook aangegeven wat de informatiebehoefte is om de situatie voldoende in beeld te krijgen en te kunnen beslissen.

Van regionaal naar landelijk
Binnen Slim Watermanagement is bewust gekozen om te starten met het opstellen van redeneerlijnen op het schaalniveau van de regio. Dit om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van de kennis in de regio’s. Belangrijk is wel dat de verschillende redeneerlijnen op elkaar aansluiten en een samenhangend geheel vormen. Door het toepassen en verbeteren in de praktijk worden de redeneerlijnen gaandeweg verbeterd. Nieuwe inzichten en informatieproducten worden waar nodig afgestemd en verankerd. Slim Watermanagement werkt toe naar een set landelijk afgestemde redeneerlijnen.

Hieronder zijn de beschikbare documenten met informatie over de redeneerlijnen per regio te downloaden: