Watermanagementcentrum Nederland

Het WMCN draagt bij aan bovenregionale en landelijke vraagstukken op het gebied van operationeel waterbeheer. Daarnaast levert het WMCN aan de Slim Watermanagementregio’s kennis en informatie, bijvoorbeeld over de landelijke waterverdeling.

Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) is in de tweede planperiode (2022-2027) naast de zes Slim Watermanagementregio’s de zevende deelnemer. In de tweede planperiode wil het WMCN op onder andere de volgende thema’s aan Slim Watermanagement een bijdrage leveren:

  • gezamenlijk delen van kennis over de watersystemen;
  • afstemmen redeneerlijnen;
  • informatievoorziening en daarbij met name de landelijke overzichten;
  • gezamenlijke verkenning t.a.v. borgen samenwerking en producten.

Het WMCN zorgt bij watercrises voor gezamenlijke landelijke beeldvorming en advisering. Het gaat daarbij om te hoog, te weinig of te vies water. Met de gezamenlijke aanpak bij Slim WM proberen we het moment waarop regulier waterbeheer overgaat in watercrises te verleggen of te voorkomen.

Algemene informatie over het WMCN

Het WMCN is een operationeel centrum voor kennis en informatie over het Nederlandse watersysteem. Het WMCN is in 2012 gestart als samenwerking tussen de waterschappen, KNMI en Rijkswaterstaat. In 2017 is in het kader van de samenwerking crisisexpertise waterkeringen (SCW) ook Defensie bij het WMCN betrokken. In het WMCN wordt samengewerkt op het gebied van crisisbeheersing en operationeel waterbeheer. Doel is het bundelen van kennis en het delen van waterinformatie, zodat het WMCN een belangrijke bijdrage kan leveren aan een optimaal beheer van het watersysteem in Nederland.

Meer weten over het WMCN? Ga dan naar www.helpdeskwater.nl/wmcn.