Programma Slim Watermanagement

Het programma Slim Watermanagement bestaat uit zes regioteams en een klein landelijk programmateam. Het programmateam voert het programmamanagement uit. De afstemming tussen de regio’s onderling en tussen regio’s en het programmateam vindt plaats in het coördinatieteam.

Het coördinatieteam bestaat uit een vertegenwoordiger van elke regio en het programmateam. De regiovertegenwoordigers maken deel uit van het regioteam dat elke regio heeft en zorgt zo voor het verder brengen van de informatie en afspraken. Het coördinatieteam is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en procesmatige afstemming binnen het programma. Daarnaast is het team opdrachtgever voor de generieke maatregelen (maatregelen die in meer dan één regio spelen) en heeft het een rol in het ‘leren van elkaar’. Het coördinatieteam komt elke 6-8 weken regulier bij elkaar.

Directeurenoverleg
In de meeste regio’s vinden directeuren overleggen of bestuurlijke overleggen plaats. Deze overleggen geven goedkeuring op inhoud voor de regio en kijken naar het generieke deel. Naast de regionale overleggen vindt op directieniveau ook landelijke afstemming plaats. Dit is ingesteld om de regio overstijgende besluitvorming, zoals over de samenhang van de redeneerlijnen en het jaarplan, te faciliteren. Als alle directeuren en de opdrachtgever DGWB akkoord is, stellen de waterbeheerders de capaciteit ter beschikking die nodig is voor het uitvoeren van het plan. De basis van Slim Watermanagement is de samenwerking en daarmee ook de inzet namens de partijen.