Data Challenge 2017

’Veel succes en maak er wat van!’’ Met die videoboodschap moedigde Peter Heij (directeur generaal van DG-Ruimte en Water van het ministerie van Infrastructuur en Milieu) de inschrijvers aan de Data Challenge aan om een vernieuwende bijdrage te leveren aan het waterbeheer. Op 24 mei kwamen de deelnemers samen in het LEF te Utrecht om informatie te krijgen en inspiratie op te doen. Doel van de Challenge: ‘iets’ nieuws verzinnen om elke druppel water nog efficiënter en duurzamer te gebruiken.

Studenten, zelfstandigen, vertegenwoordigers van bedrijven, met een achtergrond in water, data of techniek: het is een divers en levendig gezelschap, dat aanwezig is op de informatiemiddag van de Data Challenge op 24 mei. De middag start met kennismaken. Wie dat wil, krijgt de microfoon (verpakt in een kubus) toegeworpen en krijgt de kans om zich voor te stellen of te vragen naar aanvullende specialisaties. ‘’Wij weten veel van geodata, maar weinig van water, dus sluit je bij ons aan,’’ aldus één van de inzenders. Het verkennen van mogelijkheden voor coalities gaat ook later op de middag door.  Wie in de ‘boot’ in de pauzeruimte gaat zitten geeft aan open te staan voor het sluiten van coalities.

Bas de Jong, programmanager van Slim Watermanagement, vertelt over het programma en het doel van de Data Challenge. ‘’Bij nat weer hebben we vaak last van water en pompen we het naar zee. Bij droogte komen we juist water tekort. Bij Slim Watermanagement zoeken we naar manieren om het waterbeheer verder te optimaliseren, over de grenzen van beheergebieden heen. Bij deze Data Challenge zijn we op zoek naar ‘iets’ nieuws dat we daarbij kunnen gebruiken. Ofwel: gebruik datastromen om het water optimaal te laten stromen. Laat je niet inkaderen en wees creatief!’’, aldus De Jong.

Later op de middag wordt een toelichting gegeven op de spelregels van de Data Challange en op het watersysteem van Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal. Vervolgens geven dataspecialisten korte toelichtingen op de beschikbaar gestelde data en is er gelegenheid voor de deelnemers om met deze specialisten in gesprek te gaan.  Achter gesloten deuren gaan inschrijvers die dat willen in gesprek met de organisatie van de Challenge: hoe kansrijk zijn hun ideeën?

De gegeven presentaties zijn beschikbaar op de site www.datachallenge.nl. Op deze site komt ook een lijst met gestelde vragen en antwoorden daarop.

Voor de inzenders breken drukke tijden aan, waarin zij hun ideeën verder kunnen uitwerken.  Op dinsdag 13 juni  wordt bekend gemaakt wie er is genomineerd en een pitch mag geven tijdens de finale op 16 juni. Maar ook de andere inzenders zijn van harte voor deze finale voor deze finale uitgenodigd en krijgen de kans om hun ideeën op een ’markt’ te etaleren. Wie weet ligt er een publieksprijs in het verschiet?