Leestip: slim watermanagement met de Digitale Delta API

Gegevens en metingen delen is voor Slim Watermanagement van groot belang. De Digitale Delta API-specificaties zorgen ervoor dat waterbeherende overheden, kennisinstituten en marktpartijen hun gegevens op een uniforme en gestandaardiseerde manier kunnen uitwisselen. Hierdoor werkt iedereen altijd met de juiste data, waarvan de kwaliteit bekend is.

In de Digitale Delta werken waterbeherende overheden op lokaal, regionaal en nationaal niveau samen met marktpartijen die software-producten en advies leveren aan onder andere waterbeheerders. De Digitale Delta richt zich op efficiënt en integraal waterbeheer. Het doel is waterbeheergegevens eenvoudig beschikbaar te stellen aan de eigen organisatie en aan organisaties waarmee wordt samengewerkt. Hierdoor kan waterbeheer, ook over verschillenden stroom- en beheersgebieden heen, slimmer en effectiever worden uitgevoerd. De IV Slim WM gaat hier straks veel profijt van hebben.

Meer weten? Lees het nieuwsbericht op digitaleoverheid.nl.