Leestip: Slim Watermanagement in het Volkerak-Zoommeer

Eind deze zomer voeren Rijkswaterstaat en de waterschappen Scheldestromen, Brabantse Delta en Hollandse Delta de Praktijkproef Droogte uit in het Volkerak-Zoommeer. In de nieuwsbrief Zuidwestelijke Delta is een artikel gepubliceerd over deze Praktijkproef Droogte Volkerak-Zoommeer.

Voorwaarde voor die praktijkproef is dat de omstandigheden goed zijn, zoals voldoende Rijnafvoer om na afloop van de proef de gewenste situatie te herstellen. Doel is om in de echte omgeving na te gaan hoe effectief de maatregel 'Peilopzet' is bij extreme droogte. Stefan Nieuwenhuis van Rijkswaterstaat licht in de nieuwsbrief Zuidwestelijke Delta de praktijkproef toe.

Schermafbeelding 2020-07-09 om 10.35.44

'Het Volkerak-Zoommeer is bij droogte volledig afhankelijk van de aanvoer van zoetwater via het Hollands Diep door middel van de inlaatsluizen', vertelt Stefan, Adviseur Operationeel Watermanagement Kust- en Deltagebied. 'Als die aanvoer laag is, zakt het waterpeil in het Volkerak-Zoommeer, mede doordat dit water gebruikt wordt door de landbouwsector en om door te spoelen zodat het zoet blijft. Niemand weet echter precies hoe lang het duurt voordat het peil is uitgezakt. Daarom voeren we de Praktijkproef Droogte uit. Zo kunnen we achterhalen hoe effectief de maatregel Peilopzet is bij extreme droogte in het Volkerak-Zoommeer.'

Verder lezen? Lees het hele artikel in de nieuwsbrief Zuidwestelijke Delta.