Leestip: Een veerkrachtiger watersysteem

Door als waterbeheerders samen te werken aan beheermaatregelen wordt de veerkracht van het bestaande watersysteem beter gebruikt. Ook bij planuitwerkingen kan die aanpak een meerwaarde hebben. Pieter Beeldman van Rijkswaterstaat WNZ vertelt in MER-nieuws over de kracht van Slim Watermanagement.

De capaciteit van het watersysteem in Nederland heeft zijn grenzen. De zoetwatervoorziening en het tegengaan van verzilting zijn opgaven die veel aandacht vergen. Waterschappen pompen nu zoetwaterstromen naar plaatsen waar dit nodig is.

'Als je elkaars mogelijkheden benut, kun je nog veel winst halen uit het bestaande systeem', zegt Pieter Beeldman, projectleider bij Rijkswaterstaat en vanuit verschillende natte projecten betrokken bij Slim Watermanagement.

Zoetwaterbuffer

Slim Watermanagement blijkt bijvoorbeeld goed te werken in het gebied van de Hollandsche IJssel en Lek, waar een zoetwaterbuffer is gecreëerd om verzilting tegen te gaan. Naast fysieke maatregelen om het water naar de juiste plek te geleiden, is de informatievoorziening verbeterd, waardoor beter onderling afgestemd kan worden. 'Door deze maatregelen lukte het ons om bij de extreme droogte van 2018 op alle innamepunten zoetwater in te nemen', vertelt Pieter. 'Door de buffer in de Hollandsche IJssel bleef het hele gebied in Midden-Holland van water voorzien. Alle innamepunten konden hierdoor zoetwater blijven innemen, zonder dat de verzilting vanuit de Nieuwe Maas hierop invloed had. We zijn daar heel tevreden over.'

Verder lezen? Het hele artikel vind je hier.