Leestip: verslag deelsessie Slim Watermanagement STOWA 50 jaar relatiedag

Tijdens de STOWA 50 jaar relatiedag leverde Slim Watermanagement een bijdrage aan een sessie over digitale toepassingen voor het operationeel waterbeheer. Het verslag van deze deelsessie is te lezen op de website van STOWA.

Onder het motto ‘van wetenschap naar waterschap’ werd in de deelsessie getoond hoe informatie vanuit de ruimte wordt gebruikt. Als voorbeelden van succesvolle toepassingen binnen Slim Watermanagement werden de Waterschadeschatter en OWASIS toegelicht. De Waterschadeschatter wordt gebruikt om te bepalen hoe water optimaal kan worden vastgehouden of afgevoerd. Met het instrument OWASIS kan van dag tot dag de bodemcapaciteit voor vochtopname bepaald worden. Dit gebeurt op basis van satellietdata/radarbeelden. Het laat zien dat de samenwerkende beheerders zo veel beter in staat zijn om het water(systeem) optimaal te benutten.

Lees het hele verslag van de deelsessie.