Leestip: verslag workshops Slim Watermanagement NKWK conferentie

Tijdens de conferentie van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) op10 juni 2021 verzorgden Bas de Jong en Emiel Spanier twee workshops over Slim Watermanagement. Op de website van het NKWK is een verslag te lezen over deze workshops.

De Jong en Spanier gebruikten de workshops om ideeën op te halen voor de tweede fase van Slim Watermanagement (2022-2027). Daarbij zochten ze met name input voor het verbeteren en bestendigen van de samenwerking tussen de partijen die bij Slim Watermanagement betrokken zijn. Tijdens de eerste workshop ging het met name over het verbreden van de samenwerking. Bij de tweede workshop werd dieper ingegaan op het concept learning communities.

De discussies in de workshops hebben veel waardevolle inzichten opgeleverd die worden meegenomen in de planvorming van de volgende fase van Slim Watermanagement. Daarnaast werd samen met de deelnemers geconcludeerd dat dit pas het begin is van het gesprek. Of zoals tijdens de workshops werd uitgesproken: we vormen sámen de toekomst!

Lees het hele artikel (pdf, 119 kB).