Leestip: Werkwijze Slim Watermanagement in NRC

Droogte heeft momenteel veel aandacht als maatschappelijk thema. Diverse media besteedden er deze zomer aandacht aan. In een verhalenreeks van NRC kwamen we op 22 september Marlous van Herten tegen, een bekende van het programma Slim Watermanagement.

Het artikel Droogte en springtij zorgen voor een zoute zomer, waarin Marlous uitgebreid aan het woord komt, wordt dieper ingegaan op verzilting en maatregelen hiertegen. Deze week zakte de wateraanvoer flink en was het springtij, waardoor verzilting dreigt. Klimaatverandering maakt het aanvoeren van voldoende zoet water steeds lastiger. Marlous legt uit wat de waterbeheerders gezamenlijk kunnen en doen. Dat is Slim Watermanagement pur sang.

Rijkswaterstaat laat bij de Waaiersluis in Gouda samen met verantwoordelijke waterschappen water vanuit oostelijke richting in, om de verzilting van de Hollandsche IJssel tegen te gaan. Een succes, zo stelt Marlous van Herten, adviseur zoetwatervoorziening bij Rijkswaterstaat. ‘We hebben dit voor het eerst tijdens de droge zomer in 2018 gedaan. Binnen een dag zagen we de zoutgehaltes dalen.’

Lees het volledige artikel op de website van NRC.