Minister noemt Slim Watermanagement in antwoord op Kamervragen

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) heeft Slim Watermanagement genoemd, in haar antwoord op Kamervragen van kamerlid Sienot (D66). Sienot wilde de minister aan de tand voelen over het bericht dat voor de vierde keer deze eeuw het droogte-crisisteam in actie moest komen.

Op eerdere vragen van het kamerlid over de droogte antwoordde de minister dat Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en het ministerie de situatie onder controle hadden. Het kamerlid wil weten hoe het kan dat toch het droogte-crisisteam in actie moest komen.

Nederland moet op zowel droogte als wateroverlast voorbereid zijn”, deelt de minister de mening van Sienot. “Daarom bereiden overheden zich met het Deltaprogramma voor op extreme weersituaties met meer droogte, verzilting, hoge rivierafvoeren, zeespiegelstijging en wateroverlast.”

De minister noemt Slim Watermanagement als argument dat het Deltaprogramma goed werkt. “De inzet afgelopen weken van de Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen in West Nederland en ‘Slim Watermanagement’ van sluizen en stuwen in heel Nederland laat zien dat de maatregelen uit het Deltaprogramma goed werken.”

Ook dijkgraaf noemt slim watermanagement

Eerder deze zomer noemde ook dijkgraaf Patrick Poelmann van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden slim watermanagement als belangrijke maatregel bij droogte. Als gevolg van de droogte, was de wateraanvoer door de Rijn bij Lobith in juli net zo laag als normaal gesproken aan het eind van de zomer. "Dat is zorgelijk", zei de dijkgraaf in gesprek met NOS. "Maar door slim watermanagement kunnen we het zó spreiden over het land dat iedereen in laag Nederland wel aan zijn trekken komt."