Nieuw remmingswerk zeesluis Farmsum zorgt voor CO2-besparing

Met het plaatsen van een nieuw, aangepast remmingswerk voor de zeesluis in Farmsum is het mogelijk om veilig gelijktijdig te spuien en te schutten. Met deze aanpassing van het watersysteem wordt jaarlijks een CO2-besparing gerealiseerd.

Met het aanpassen van de zeesluis kan er een grote hoeveelheid water in één keer worden afgevoerd en wordt het gemaal Rozema alleen nog in uitzonderlijke situaties gebruikt. Met deze aanpassing van het watersysteem wordt 25.000 kilo CO2 per jaar (13 á 14 duizend kuub aardgas) bespaard.

Rijkswaterstaat start maandag 28 augustus 2017 met het plaatsen van het remmingswerk. De kleine kolk is vanwege de werkzaamheden tot en met 8 september gestremd. De scheepvaart kan ongehinderd van de grote kolk gebruikmaken.