Parapluplan tweede planperiode Slim Watermanagement gereed

Half februari 2022 heeft het Bestuurlijk Platform Zoetwater (BPZ) ingestemd met het parapluplan Slim WM. Het parapluplan is daarmee definitief en Slim WM kan binnenkort van start met de tweede planperiode (zodra het Deltafondsbudget is vrijgegeven). Een mooie mijlpaal waar we trots op zijn!

Het parapluplan geeft op hoofdlijnen aan wat Slim WM in de tweede planperiode (2022 t/m 2027) gaat uitvoeren en vormt de basis voor de opdracht door DG Water en Bodem die het Deltafondsbudget vrijgeeft. De plannen van de Slim WM regio’s, het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) en voor de informatievoorziening Slim Watermanagement (IV Slim WM) vormen de basis van het parapluplan. Breed draagvlak voor het parapluplan is daarmee geborgd. De komende zes jaar zet Slim WM 8,5 miljoen euro in om het operationeel waterbeheer verder te verbeteren. Ook in de tweede planperiode staat beheergrens overstijgende samenwerking centraal met daarnaast ook aandacht voor het borgen van de resultaten in de reguliere werkwijze van de waterbeheerders na 2027.

De BPZ ambassadeurs van Slim WM laten in het voorwoord weten trots te zijn op de verbondenheid en het enthousiasme van de Slim Watermanagement ‘familie’. Ze roepen alle waterbeheerders op om ook in de tweede planperiode in te blijven zetten op het versterken van de samenwerking: samen doorpakken om van pionieren praktijk te maken.

Lees hier het parapluplan (pdf, 5.5 MB).