Regiodag ARK/NZK: elkaar vinden en samenwerken vormt de basis van Slim WM

Op donderdag 12 oktober 2023 vond de tiende editie plaats van de regiodag van de Slim WM-regio ARK/NZK. Naast leerzame verhalen en activiteiten, was er ruimschoots gelegenheid om kennis te maken en bij te praten. Dit maakt het makkelijker om elkaar ook in het dagelijkse werk te vinden en samen te werken: de basis van Slim Watermanagement!

De regiodag was met zo’n zeventig deelnemers van onder andere waterschappen De Stichtse Rijnlanden, Hollands Noorderkwartier, Rijnland, Amstel, Gooi en Vecht/Waternet en van regionale en landelijke onderdelen van Rijkswaterstaat druk bezocht. Na een korte introductie volgde eerst een terugblik op tien jaar Slim Watermanagement. Daarna werd vooruitgekeken: hoe ziet de toekomst van Slim WM en ARK/NZK eruit?

Vijf workshops

Na de plenaire start stonden er vijf workshops op de planning. Deze werden gefaciliteerd door enthousiaste workshopleiders uit de Slim WM-community. In de workshops kwamen thema’s als zoutindringing en verzilting, waterkwantiteit en -overlast en water(her)verdeling aan de orde. Naast informeren hadden de workshops ook het doel om met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren.

Benieuwd naar het verloop en de uitkomsten van de regiodag? Lees hier het uitgebreide sfeerverslag (pdf, 665 kB).