Regiodag IJG/ZON tot nader order uitgesteld

De jaarlijkse regiodag die Slim Watermanagement-regio’s Zoetwater Oost-Nederland (ZON) en IJsselmeergebied (IJG) hadden gepland voor 16 juni 2020, gaat als gevolg van het coronavirus niet door. Over aan alternatieve datum en alternatieve vorm van de regiodag wordt nagedacht. Zodra hierover meer bekend is, stellen wij u op de hoogte.

De regiodag is een informatieve en onderhoudende dag voor alle betrokken waterbeheerders, peil- en gebiedsbeheerders, operators, hydrologen, toezichthouders op het waterbeheer, maar ook voor beleidsadviseurs en leidinggevenden uit de verschillende organisaties. Interesse? Zet de datum alvast in uw agenda.

Samen met ons van gedachten te wisselen over het huidige en toekomstig waterbeheer, dat is het doel van de regiodag. Laat u informeren en discussieer mee over diverse onderwerpen, gerelateerd aan het operationele waterbeheer van nu en de nabije toekomst. Wat komt er kijken bij een veranderend klimaat? Hoe moet het beheergebied overstijgend waterbeheer hierop worden aangepast? Wat hebben we nodig om goed te kunnen samenwerken?

De aanwezigen op deze regiodag zullen ook een update krijgen op een aantal actuele thema's. De eerste resultaten van de uitwerking van de Beleidstafel Droogte, zoals de Joint Fact Finding in het IJsselmeergebied, worden gepresenteerd. Net als de stand van zaken bij de Afgestemde Redeneerlijnen, de Verdringingsreeksen in beide regio’s en de SWM-informatieschermen.

Locatie
De regiodag vindt plaats in Grand Hotel Wientjes in Zwolle (2-3 min. lopen vanaf NS-station, met beperkte parkeergelegenheid).

Officiële uitnodiging volgt
De datum van een de regiodag (eventueel in andere vorm) en uitnodiging hiervoor volgen nog.