Regiodag RMM en ARK-NKZ op 17 oktober a.s.

Op donderdag 17 oktober 2019 vindt de Slim Watermanagement regiodag van de regio's Rijn-Maasmonding en Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaal plaats in het Cultuurhuis Garenspinnerij in Gouda.

Deze dag zal, naast een terugblik op de behaalde resultaten, voornamelijk in het teken staan van het verbinden van de twee regio’s en het vooruitkijken naar de toekomst: “Slim Watermanagement na 2020”.

Op de regiodag willen we niet alleen over de fysieke grenzen heen kijken, maar samen met de Deltacommissaris ook het gesprek aangaan hoe we de volgende fase willen ingaan. Daarbij kijken we naar een nieuw en veelbelovend perspectief om zoetwater te verdelen in perioden met schaarste en de inzet van nieuwe technieken zoals artificial intelligence. Vanzelfsprekend wordt ook de voortgang van het afgelopen jaar gedeeld en is er voldoende ruimte om interactief met elkaar aan de slag te gaan in workshops en game sessies.

Na de zomervakantie wordt het volledige programma bekend gemaakt. Aanmelden is mogelijk via de aanmeldpagina.