Slim Watermanagement ook een NKWK-onderzoekslijn

We hebben de laatste jaren steeds meer te maken met droogte, maar ook met wateroverlast. Met Slim Watermanagement kijken we hoe we het water in Nederland zo goed mogelijk kunnen sturen en verdelen, om droogte en overlast zo veel mogelijk te voorkomen. Bas de Jong is trekker van zowel het programma Slim Watermanagement als van de onderzoekslijn. De Jong legt het verschil uit.

Slim Watermanagement gaat over operationeel waterbeheer; hoe kunnen we de bestaande waterinfrastructuur zo optimaal mogelijk benutten om overlast en schade te voorkomen? Daarnaast gaat slim watermanagement ook over energie. ‘We pompen eindeloos veel water naar zee en dit kost veel energie’, vertelt De Jong op de website van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK). ‘Door na te denken over hoe we dit proces beter in kunnen richten, kunnen we het energieverbruik en daarmee de kosten beperken.’

Een onderzoekslijn én een programma

Er is een verschil tussen het programma Slim Watermanagement en de onderzoekslijn. De Jong: ‘Met het programma wordt invulling gegeven aan de maatregel Slim Watermanagement uit het Deltabesluit. Hiervoor wordt bestaande kennis toegepast op specifieke vraagstukken rondom operationeel waterbeheer.’

De onderzoekslijn, al actief sinds het ontstaan van NKWK, richt zich meer op kennisontwikkeling en innovatie en minder op de uitvoering. ‘We hebben een aantal fundamentele kennisontwikkelingsvraagstukken op het gebied van Slim Watermanagement. Het ligt voor de hand om deze, in samenwerking met verschillende partijen, op de pakken in de onderzoekslijn', aldus De Jong. Meer weten over de onderzoekslijn Slim Watermanagement? Lees het volledige artikel op de website van NKWK.