Slim Watermanagement Regiodag

Slim Watermanagement. Daar dacht men in 1672 ook al aan. In het rampjaar 1672 werd de Hollandse waterlinie ingezet om de Fransen tegen te houden. Grote delen van Nederland liepen onder water, maar de republiek werd gered. Best slim watermanagement.

Nieuwe uitdagingen

Anno 2023 zijn de dillema’s voor het waterbeheer heel anders, maar denken we terug aan dat rampjaar. Met ruim vijftig waterprofessionals zitten we op 30 maart in fort Wierickerschans nabij Nieuwerbrug, een onderdeel van de oude Hollandsewaterlinie. Op de Slim Watermanagement regiodag denken we samen aan de toekomst. Niet de Fransen, maar klimaatverandering en een maatschappij die veel van het waterbeheer verwacht geeft nieuwe uitdagingen.

Voor die uitdagingen is Slim Watermanagement in het leven geroepen als onderdeel van het Deltaprogramma. Samenwerken, informatie delen en kennis opdoen staan centraal in het programma. Als regio zijn we vandaag samen gekomen in het gebied van de Stichtse Rijnlanden om terug te blikken op de stappen die de afgelopen jaren binnen het programma Slim Watermanagement zijn gezet, en vooruit te kijken naar wat komt.

Droogte

Presentatie regiodag Slim WatermanagementTijdens de start blikt Marlous van Herten van Rijkswaterstaat terug op de droogte van 2022. De zomer staat bij iedereen in de zaal nog vers in het geheugen. “Op drie na droogste zomer” en “historisch lage Rijnafvoer”. De statistieken uitten zich bij sommige beheerders in een paar extra grijze haren. Al waren dat er waarschijnlijk meer geweest zonder het netwerk van Slim Watermanagement. Droogte is namelijk een van de belangrijkste thema’s binnen het programma. Samen pakken we kennisvraagstukken over zoetwatertekorten op. Zo leren we samen niet alleen het watersysteem beter kennen, maar ook elkaar. Dat verbeterd de samenwerking tijdens een droogte.

Waterkennis bij elkaar

Netwerken is dan ook een belangrijk deel van de regiodag. Er zijn modelleurs en beleidsadviseurs, peilbeheerders en directeuren. Mensen komen van waterschappen, Rijkswaterstaat en het Watermanagementcentrum Nederland. Zet zoveel waterkennis in een kamer en er ontstaan direct interessante gesprekken. Tijdens de koffie gaat het over bodemdaling, veengebieden, verzilting en verkiezingen. Voor je het weet heb je een gesprek over het Keniaanse droogtemanagement in vergelijking tot het Nederlandse. Samen nadenken over deze uitdagingen motiveert en geeft nieuwe inzichten.

Deelsessies

Nergens was de brede kennis zo duidelijk als tijdens de deelsessies. De interactieve sessies gaven de kans om gedetailleerd over één onderwerp te leren. Bij de eerste sessie ging het over achterwaartse verzilting op het Haringvliet en manieren om daarmee om te gaan. Iedereen in de zaal leek een stukje van de waterpuzzel in hun hoofd te hebben.

In de tweede deelsessie waarin ik (red: de schrijver van dit verslag) meedeed, ging het over het belang van informatie en kennis delen. Het Watermanagementcentrum Nederland legde hun rol tijdens een calamiteit uit. Hoe ga je om met crisissen? In de discussie over de buien in Limburg werd de noodzaak voor open informatie delen benadrukt. We moeten naar dezelfde data kijken om gezamenlijke besluiten te maken. Ergens anders op het fort werd precies dat vraagstuk behandelt in een deelsessie over het Slim Watermanagement informatiescherm. Want ook de digitalisering van het waterbeheer is een voorbereiding op de toekomst, zoals bleek uit de deelsessie over het Beslissingsondersteunend systeem voor het Brielse meer. Wie nog meer interactie wilde kon een (pub)quiz doen over de stuw Hagestein, of luisteren naar de historische kant van het Nederlands watermanagement met een rondleiding over het fort. Zo voeren we met alle deelsessies op deze dag door de hele Nederlandse delta.

Nog Slimmer Watermanagement

De uitdagingen voor de Delta zijn anders geworden sinds het Franse Leger voor de deur stond. De noodzaak voor nog Slimmer watermanagement blijft daarom groot. Dat urgentiegevoel leefde vandaag ook op het fort Wierickerschans. Ondertussen sluimerde daarachter de anticipatie op de komende zomer. Wordt het weer droog? We zullen zien.  De waterbeheerders duimen hier dan ook voor een zomer met af en toe wat regen. Maar zelfs als deze zomer weer droog wordt, of juist heel nat, dan weten we in ieder geval dat we de crisis bestrijden met mensen die we kennen en vertrouwen. Mede dankzij Slim Watermanagement!