Slim Watermanagement: kennis delen en weten wat er in de regio speelt

Hoe kunnen we het water nog beter verdelen? Die vraag staat centraal bij Slim Watermanagement. Bij Slim Watermanagement werken waterschappen en Rijkswaterstaat intensief samen om wateroverlast en -tekort zo lang mogelijk uit te stellen. Programmamanager Bas de Jong vertelt er meer over.

Slim Watermanagement krijgt gestalte in zes regio’s, verspreid over het hele land. Eens in de zes weken komt het coördinatieteam bijeen voor overleg. Het team bestaat uit het IPM-team (integraal projectmanagement) en de trekkers van elke regio. Bas de Jong is programmamanager en zit het coördinatieteam voor. “We bespreken gezamenlijk de strategie voor het programma en de laatste regio- ontwikkelingen. Tijdens het laatste overleg stond het jaarplan (2019) en het programmaplan voor de langere termijn op de agenda. Ik lever daar als programmamanager ook mijn inhoudelijke bijdrage aan

Watersysteem beter benut
Slim Watermanagement is volop in ontwikkeling. De Jong constateert dat het zijn vruchten afwerpt. “We benutten de mogelijkheden van het watersysteem als geheel beter. Waterbeheerders weten elkaar beter te vinden. Het lukt om wateroverlast en watertekorten langer uit te stellen. Dit komt doordat Slim Watermanagement een goede basis heeft gelegd.”

Dankzij systeemanalyses waarin kennis en ervaringen zijn samengebracht, beschikken waterbeheerders over dezelfde kennis. Die wordt ook gedeeld tijdens de jaarlijkse regiodagen. De Jong: “Daarnaast zijn er de informatieschermen, die actuele informatie bieden over het watersysteem en waartoe we allemaal toegang hebben. Doordat we gezamenlijke redeneerlijnen hanteren, werken de waterbeheerders met dezelfde basis bij operationele beslissingen. De reacties uit de regio’s zijn goed. We horen steeds vaker terug vanuit de regio’s dat ze daar heel veel baat bij hebben.”

2019 en verder
2018 stond ontegenzeggelijk in het teken van de droogte. Het doel voor 2019 is om de ervaringen hiervan te gebruiken, in bijvoorbeeld de redeneerlijnen. De Jong: “En uiteraard zorgen dat de dingen die in orde zijn, in orde blijven.”

Natuurlijk heeft De Jong ook een toekomstvisie voor de langere termijn. “We moeten vooruit blijven kijken. Wat we met Slim Watermanagement bereiken, willen we ook na 2021 overeind houden. We moeten ons afvragen welke gezamenlijke instrumenten we willemn behouden en hoe we dat regelen.”

De Jong: “Uiteindelijk willen we dat waterbeheerders van elkaars watersysteem weten hoe het werkt. Ik zie een toekomst voor me waarin alle spelers in het operationele waterbeheer real time data delen en dezelfde informatie gebruiken. Waarin we handelen vanuit gezamenlijk overzicht en beheergrenzen geen belemmering vormen. Dan zou ook personele uitwisseling kunnen plaatsvinden en heeft iedereen zijn specialismen verbonden met die van anderen. Samenwerken en elkaar vroegtijdig informeren moet een vanzelfsprekendheid zijn.”