Subsidie voor monitoren van verdamping

Verdamping heeft grote invloed op het waterbeheer van Nederland. Voor het peilbeheer van de grote wateren, polderbemaling en de garantie voor voldoende zoet water is actuele informatie over de huidige en te verwachten neerslag, rivierafvoer en verdamping onmisbaar. Het is alleen lastig om verdamping te meten of te voorspellen. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft daarom subsidie in 2017 toegekend toe aan het onderzoeksproject Smart Water Management – Improving surface Evaporation (SWM-EVAP), dat zich richt op monitoring en modellering van verdamping.

SWM-EVAP staat onder leiding van het KNMI en wordt in teamverband uitgevoerd. HKV Lijn In Water verzorgt de praktische doorvertaling naar het Nederlands waterbeheer, Wageningen Universiteit zal promotieonderzoek uitvoeren naar het verdampingsproces en Deltares adviseert bij het gebruik van het hydrologisch instrumentarium. Rijkswaterstaat levert een financiële bijdrage en zal adviseren bij het gebruik van de resultaten in de praktijk, zoals bij Slim Watermanagement.

Meer informatie: https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/onderzoek-naar-verdamping-voor-beter-waterbeheer