Verkeerstoren Brabantse Delta

Als er hoogwater wordt verwacht delen drie waterschappen (Brabantse Delta, Aa & Maas en De Dommel) en Rijkswaterstaat sinds 2015 actuele beheerinformatie. Waterschap Brabantse Delta werkt daarbij met een Verkeerstoren. Hoe werkt zo'n Verkeerstoren en wat levert deze toren precies op?

Wat verstaat u onder Slim watermanagement?
Milly Wind: “Grenzen verleggen. Dat je als waterbeheerder over de eigen beheergrenzen heen kijkt, informatie met je waterpartners deelt, en vervolgens stuurt op basis van gebied overstijgende informatie.'' Waterschap Brabantse Delta deelt sinds 2015 daartoe zijn eigen beheerinformatie met de collega’s van Waterschap Aa & Maas, De Dommel én Rijkswaterstaat. “Iedere betrokken waterbeheerder werkt vanuit hetzelfde concept. Het onderling delen van informatie maakt daar deel vanuit. Maar de manier waarop deze werkwijze in de betrokken organisaties vorm krijgt en geïmplementeerd wordt, verschilt.

Wat is de Verkeerstoren Brabantse Delta?
“De Verkeerstoren is een centrale plek waar mens, organisatie, processen, kennis, kunde en informatie worden samengebracht. Een soort regiekamer. In deze regiekamer komt ‘real time’ informatie uit het beheergebied samen: onder andere actuele gegevens over de waterkwantiteit en de waterkwaliteit, weersinformatie, en meldingen uit het veld.” De mensen van de verkeerstoren werken met hulpmiddelen zoals het BOS (Beslissingsondersteunend Systeem Brabant) en Hydronet, een portal om informatie te delen met collega’s en externen. De medewerkers van Aa & Maas, De Dommel en Rijkswaterstaat werken met dezelfde technische hulpmiddelen. Sterker nog: deze hulpmiddelen zijn samen ontwikkeld.”

Wat levert de verkeerstoren concreet op?
“Dankzij de Verkeerstoren is er altijd een actueel beeld van de toestand in het beheergebied en kunnen er snel reproduceerbare integrale besluiten worden genomen. Besluitvorming kan waar mogelijk ook lager in de organisatie worden belegd, waardoor opschaling naar de calamiteitenorganisatie bijvoorbeeld minder vaak nodig is. Dat bespaart tijd en menskracht en is vanuit maatschappelijk oogpunt dus efficiënt.”

Voorbeeld?
“Tot voor kort zaten we tijdens droge zomers wel twee keer per week met de calamiteitenorganisatie om de tafel, afhankelijk van de ernst van de droogtesituatie. Door de komst van de Verkeerstoren hebben we een actueel integraal waterbeeld en hoeven we minder vaak op te schalen naar de calamiteitenorganisatie. Mandaten zijn ook lager in de organisatie belegd. We werken dus kosten-effectiever.”

Wat gebeurt er met de informatie van de buren?
“De kunst is om de juiste informatie bij elkaar te brengen om goede besluiten te kunnen nemen. Als er bij ons een piekbui valt heeft dat vaak vooral een lokaal effect. Dat lossen we dan ook zelf in ons eigen beheergebied op. Vooral in situaties van verwachte hoge waterstanden is het wel handig om over elkaars informatie te beschikken.”

Toekomstperspectief?
“Door verschillende gegevens te combineren en om te vormen tot informatie wordt het zelflerend vermogen van onze organisatie vergroot. In de toekomst zal de Verkeerstoren zich verder blijven ontwikkelen en verbreden, bijvoorbeeld op het gebied van waterkwaliteit en ecologie.”

Wat moet er gebeuren om het principe van de verkeerstoren verder te brengen? 
“Verankering en borging van deze werkwijze in de bestaande werkprocessen. Het moet voor medewerkers van de verkeerstoren duidelijk zijn welke rol en verantwoordelijkheid ze hebben, en wat er van ze verwacht wordt. Het is een nieuwe rol waar mensen nog in moeten groeien. Daarvoor is draagvlak en enthousiasme voor het concept belangrijk.”