‘Vertrekkende’ Dolf Kern: ‘Slim Watermanagement is belangrijk, maar ook léuk’

Dolf Kern (Hoogheemraadschap van Rijnland) stond aan de wieg van Slim Watermanagement. Nu hij bij Rijnland vertrekt, om toe te treden tot de Staf Deltacommissaris, is het een mooi moment om eens terug te blikken op zes jaar Slim Watermanagement.

Dolf was er al bij toen Slim Watermanagement in 2014 als begrip het licht zag, met de financiering vanuit het Deltaprogramma Zoetwater. Van dichtbij maakte hij mee hoe Slim Watermanagement via het Deltaprogramma Zoetwater een ‘boost’ kreeg. 'Het idee van samenwerking en afstemming tussen verschillend waterbeheerders bestond al langer, maar het nam door de financiering vanuit het Deltaprogramma echt een vlucht. Dat we samen onderzoeken zijn gaan doen, redeneerlijnen zijn gaan ontwikkelen en informatieschermen zijn gaan gebruiken heeft een geweldig impuls gegeven aan het programma', vertelt Dolf.

Tijdens de extreem droge zomer van 2018 werd de meerwaarde onderstreept: Slim Watermanagement is een noodzaak en werkt. 'Toen bleek dat we beter konden omgaan met watertekort dankzij deze maatregel. Doordat we beheergrensoverstijgend dachten, doordat we elkaar beter kenden, doordat we beter met elkaar communiceerden, hebben we ons door (dreigende) crisissituaties kunnen heenslaan. Dat is het allerbelangrijkste.'

Schermafbeelding 2020-09-25 om 15.56.13

'Regiodagen waren leuk en leerzaam'

Dolf was vanuit Rijnland betrokken bij zowel het bedenken en oprichten van de maatregel/het programma als bij de operationele uitwerking ervan. Dat laatste valt met zijn vertrek naar de Staf Deltacommissaris nu weg. 'Ik ga het zeker missen. Buiten het feit dat Slim Watermanagement belangrijk is, vind ik het ook gewoon heel léuk.'

Waar Dolf met een goed gevoel en glimlach op terugkijkt zijn ook de regiodagen. 'Daar voel je hoe belangrijk het onderlinge contact tussen waterbeheerders is. Mensen die elkaar normaalgesproken niet zien - van verschillende Waterschappen of van andere afdelingen - kunnen ontzettend veel van elkaar leren. Het schept echt een band, dat was een heel leuk proces om mee te maken. Bij de Serious Game gaan directeuren en bestuurders zelf achter 'de knoppen' zitten en moeten zij vanuit verschillende rollen beslissingen nemen in (dreigende) crisissituaties. Mooi om te zien wat er dan gebeurt, hoe iedereen het beleeft en inziet: als je bereid bent in het ene gebied een klein beetje overlast te accepteren, kan je veel grotere opgaven elders het hoofd bieden.'

Grote uitdaging: opschalen

Natuurlijk gaat nog niet alles van een leien dakje en liggen er ook nog grote uitdagingen. Slim Watermanagement gaat een tweede fase krijgen. ‘Het werkt heel goed bínnen de regio’s, maar de regio’s verschillen soms veel van elkaar, qua tempo en visie’, vertelt Dolf. ‘De regio’s zullen steeds meer moeten gaan samenwerken. Op het thema droogte doe je het als regio niet alleen, maar staat iedereen met elkaar in verbinding. Het is een grote uitdaging om die verschillende regio’s dan goed bij elkaar te brengen. De komende jaren staan in het teken van opschalen; het wordt serieuzer. Maar daar moeten we niet krampachtig over doen: we moeten het tijd geven en samen de juiste weg kiezen.’

Nieuwe rol

Dolf vertrekt bij Slim Watermanagement vanuit waterschap Rijnland, maar is door zijn nieuwe functie ‘niet ver weg’. ‘De Staf Deltacommissaris heeft de verantwoordelijkheid om het Deltaprogramma op te stellen. Ik zat en blijf in het programmateam van het Deltaprogramma Zoetwater, alleen ‘de pet’ wordt wat anders. Slim Watermanagement is onderdeel van het Deltaprogramma zoetwater en blijft ik dus langs zien komen, ook vanuit mijn nieuwe baan.

Afscheidsgroet aan collega’s Slim Watermanagement

Ook op regiodagen – fysiek of online - zullen we Dolf dus terugzien. ‘Zeker! Dat biedt de uitgelezen mogelijkheid om in één keer te horen wat er speelt en welke opgaven er liggen. Tot slot wil ik voor mijn Slim Watermanagement-collega’s onderstrepen dat het programma goud in handen heeft, zich bewezen heeft en blíjft bewijzen. Er komen interessante jaren aan waarin het programma moet opschalen. Dat is een grootse, mooie uitdaging en daar moeten ‘we’ zeker mee doorgaan. Ga daar vooral samen voor!’