Zoutdata vergaren = water besparen

Je zou het al weer bijna vergeten, maar afgelopen zomer hadden we een periode van grote droogte. Voorkomen van verzilting vroeg ook in 2022 alle aandacht. Om de zoutindringing in de gaten te houden, installeerde Rijkswaterstaat flexibele zoutmeetnetten in de Hollandsche IJssel en ongestuwde Lek. De data uit de zoutmeetnetten werd toegevoegd aan het informatiescherm Slim Watermanagement. Hierdoor hadden Rijkswaterstaat, Waterschappen en de drinkwaterbedrijven voor het eerst real-time het complete plaatje. Partijen zagen tegelijkertijd wat er gebeurde met de zoutindringing.

Gamechanger
Hierdoor verliep de afstemming tussen Rijkswaterstaat en omgevingspartijen gemakkelijker dan voorheen. Bovendien was bijsturing door de nieuwe data ook veel efficiënter mogelijk. Zo was er nu veel minder zoetwater nodig dan voorheen. Afgelopen zomer werd bijvoorbeeld bij Hagestein gedurende 1,5 week lang 15-20 m3/s zoet water aangevoerd, terwijl er in 2018 gedurende 4 weken 30 m3/s nodig was. Hiermee is ruim 60 miljard liter water bespaard. Dankzij de real-time data van de zoutmeetnetten beschikken we nu over veel nieuwe kennis over de effectiviteit en optimale sturingsstrategie van droogtemaatregelen. Kortom: een echte gamechanger!

Flexibele boeien

Omdat de zoutmeetnetten in de Lek en Hollandsche IJssel bedoeld zijn om flexibel in te zetten tijdens droge perioden, kunnen ze niet zomaar in het vaste Landelijk Meetnet Water (LMW) worden opgenomen. Daarom is voor de Lek gekozen voor een meetnet bestaand uit boeien met zoutsensoren. De boeien verzamelen data over zoutconcentraties en sturen deze vervolgens door naar het informatiescherm Slim Watermanagement.

Klaar voor een volgend droogteseizoen

Inmiddels is er geen watertekort meer en is het zoutdatatransport stopgezet. Voor de boeien betekent dit dat ze uit het water zijn gehaald en klaarliggen om bij een volgende droogteperiode weer het verschil te kunnen maken.

Dit is een samenvatting van een nieuwsbericht dat op het intranet van Rijkswaterstaat is verschenen (pdf, 132 kB).