Slim Watermanagement nieuwsbrief - juni 2019

slimwatermanagement

Hoe kunnen we het water in Nederland nog slimmer verdelen? Die vraag staat centraal bij Slim Watermanagement. Waterschappen en Rijkswaterstaat werken intensief samen om wateroverlast en -tekort zo lang mogelijk uit te stellen. In deze nieuwsbrief leest u over actuele onderwerpen en ontwikkelingen.

Effectieve samenwerking tijdens droogte

Ook in de regio Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaal werd tijdens de droogte van 2018 door waterbeheerders intensief samengewerkt. Rijkswaterstaat West-Nederland Noord (RWS WNN), Waternet, RWS Midden-Nederland (RWS MN), Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier trokken samen op. Cristel de Zwaan (RWS WNN) en Hilga Sikma (Waternet) blikken met tevredenheid terug. Lees hier het interview met Cristel en Hilga.

Onverwacht grote KWA dankzij Slim Watermanagement

Tijdens de droge zomer van 2018 werd er 64 dagen zoetwater aangevoerd door de Kleinschalige Wateraanvoer (KWA). René van der Zwan (Hoogheemraadschap van Rijnland) en Marlous van Herten (Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid) kijken tevreden terug. "Dankzij Slim Watermanagement stegen we boven onszelf uit." Lees hier het complete interview.

Slim Watermanagement bewijst meerwaarde

SWM bewijst meerwaarde

Slim Watermanagement (SWM) helpt de praktijk. Operationele waterbeheerders wisten dat allang, maar na de droogte van 2018 en alle aanbevelingen, weten bestuurders en Kamerleden dat nu ook. Dat is mooi, maar schept ook verwachtingen die we met elkaar nu moeten gaan waarmaken. Lees hier het volledige artikel.

Beleidstafel Droogte: "We zitten op het goede spoor"

Begin april ging het Rapport eerste fase Beleidstafel Droogte met een brief van minister Van Nieuwenhuizen (IenW) naar de Tweede Kamer. Bijna een jaar na de extreem droge zomer van 2018 is de conclusie dat er goed is opgetreden, maar worden er ook aanbevelingen gedaan om het in de toekomst nog beter gesteld te staan tegen de droogte. Meer lezen over de Beleidstafel Droogte.

Zet de regiodag van 17 oktober alvast in uw agenda!

Op donderdag 17 oktober 2019 wordt er een gezamenlijke regiodag georganiseerd door de SWM-regio’s Rijn-Maasmonding en Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaal. Deze dag zal, naast een terugblik op de behaalde resultaten, voornamelijk in het teken staan van het verbinden van de twee SWM-regio’s en vooruitkijken naar de toekomst: “SWM na 2020”.

Het ochtendprogramma zal onder andere bestaan uit een plenair gedeelte en het verwelkomen van de Deltacommissaris. In de middag zijn er interactieve workshops, met onder meer een update van de redeneerlijnen van de twee regio’s naar aanleiding van de droogte in 2018. Meer informatie over het programma volgt op termijn.

Houd de datum alvast vrij in uw agenda!

Donderdag 17 oktober 2019 - 10:00 – 16:00 uur - Garenspinnerij in Gouda
Stuur deze nieuwsbrief gerust door binnen uw organisatie.