Over ons

In de regio IJsselmeergebied (IJG) werken 9 waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de realisatie van Slim Watermanagement.

De deelnemende waterbeheerders zijn:

  • Wetterskip Fryslân,
  • Waterschap Drents Overijsselse Delta,
  • Waterschap Vallei en Veluwe,
  • Waterschap Zuiderzeeland,
  • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht,
  • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
  • Waterschap Noorderzijlvest,
  • Waterschap Hunze en Aa's en
  • Waterschap Vechtstromen.

Daarnaast worden een aantal maatregelen gezamenlijk met de regio Zoetwater Oost-Nederland (ZON) opgepakt.

Periodiek wordt in het directeurenoverleg 'Watermanagement IJsselmeergebied' en de 'Bestuurlijke IJsselmeergroep' de stand van zaken teruggekoppeld en waar nodig worden voorstellen voorgelegd en besproken.