Serious Game

In de Slim Watermanagement regio IJsselmeergebied (IJG) werken negen waterschappen en één regionaal organisatie onderdeel van Rijkswaterstaat (Midden-Nederland) samen. Het IJsselmeer bevat de grootste zoetwatervoorraad van Nederland en een groot deel van Nederland is hiervan afhankelijk.

In de serious game van het IJsselmeer staat verdeling van dit zoete water, onder omstandigheden van waterschaarste, centraal. Het principe is dat er op basis van een gepresenteerde weersverwachting keuzes worden gemaakt voor de waterverdeling. De waterbeheerders moeten een keuze maken hoe om te gaan met de waterschaarste. Elke keuze heeft gevolgen voor de schade; zowel in het eigen gebied als in de omliggende regio’s van andere waterbeheerders. Waar kies je als waterbeheerder voor? Probeer je je eigen schade zoveel mogelijk te beperken of zorg je ervoor dat er minimale schade is, verspreid over alle betrokken waterbeheerders?

De serious game is o.a. gespeeld bij verschillende waterschappen (2018) en op de regiodag IJsselmeergebied.

Serious Game IJsselmeergebied