Redeneerlijnen

De regio Oost-Nederland heeft een uitwerking van de redeneerlijnen beschikbaar gesteld.

Voor een aantal typerende wateroverlast en -tekort situaties is het gezamenlijk streven en handelingsperspectief voor het operationeel waterbeheer geschetst. Bekijk hier de volledige uitwerking.