Kijkje in de Slim Watermanagement-keuken

Hoe is Slim Watermanagement georganiseerd en wat wordt er zoal besproken? Dat vraag je je misschien weleens af. Belangrijk onderdeel van het programma is het coördinatieteam. Daarin vindt de landelijke afstemming plaats. Meer over deze afstemming lees je hier.

Regionaal en landelijk

Slim Watermanagement wordt in zes regio’s uitgevoerd. Het landelijk programmatteam ondersteunt de zes regioteams in het uitvoeren van het programma Slim Watermanagement. Het programmateam gaat over het programmamanagement.

Coördinatieteam

In het coördinatieteam vindt afstemming plaats tussen de regio’s én met het programmateam. Het coördinatieteam is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en procesmatige afstemming binnen het programma.

Elke regio heeft een vertegenwoordiger in het coördinatieteam. Deze vertegenwoordigers zitten met elkaar én met alle leden van het programmateam om de tafel. De regiovertegenwoordigers zorgen ervoor dat de informatie en afspraken die in het coördinatieteam zijn gedeeld en gemaakt, de regio’s bereiken.

Daarnaast is het team opdrachtgever voor de generieke maatregelen (maatregelen die in meer dan één regio spelen) en heeft het een rol in het ‘leren van elkaar’.

Het coördinatieteam komt elke 6 à 8 weken bij elkaar.

CT SWM

Verslag

Wil je een inkijkje in zo’n overleg van het coördinatieteam Slim Watermanagement? Lees hier het verslag van september 2019 (pdf, 87 kB). Je leest onder meer dat de deelnemers elkaar goed scherp houden, maar vooral samen de schouders eronder zetten.

Heb je een onderwerp dat je graag besproken wilt hebben in het coördinatieteam? Meld het dan in het regioteam of aan de omgevingsmanager van Slim Watermanagement. Stuur een mail naar kirsten.van.dijk@rws.nl.