Nieuwsbrief december 2021

LogoSlimWaterManagement_RGB_300_wit

Nieuwsbrief Slim Watermanagement - december 2021

Hoe kunnen we het water in Nederland nog slimmer verdelen? Die vraag staat centraal bij Slim Watermanagement.

Waterschappen en Rijkswaterstaat werken intensief samen om wateroverlast en -tekort zo lang mogelijk uit te stellen. In deze nieuwsbrief leest u over actuele onderwerpen en de laatste ontwikkelingen.

Meer informatie: www.slimwatermanagement.nl

Slim Watermanagement 2.0 : van pionieren naar praktijk

De eerste planperiode loopt op zijn eind en de tweede planperiode van Slim Watermanagement staat voor de deur. Deze loopt van 2022 tot en met 2027. Daarna moet Slim Watermanagement ‘op eigen benen staan’ en behoren tot het reguliere werk. Hoe verloopt de voorbereiding en wat staat er tijdens de tweede planperiode te gebeuren? Bas de Jong (Rijkswaterstaat) en Frank Fokkema (Waterschap Drents Overijsselse Delta) geven tekst en uitleg.

Lees hier het interview met Bas de Jong en Frank Fokkema

Upgrade operationeel systeem BOS Hoogwater Brabant: nog sneller ’rekenen’ voor crisissituaties

0371_tdf-20070302_03-1920

De kans op overstromingen en wateroverlast zal in de toekomst in Nederland alleen maar toenemen. Dat vergroot het belang en de waarde van BOS (Beslissings Ondersteunend Systeem) Hoogwater Brabant, dat voor de Brabantse waterbeheerders als hulpmiddel dient om de juiste keuzes te maken bij hoogwater. Voor een verbeterd model werd een aanbesteding uitgeschreven: ‘De rekentijd voor een scenario was minuten, nu kan het waarschijnlijk in seconden.’

Bekijk hier het nieuwsbericht over de upgrade

Online droogtemonitor: actueler, regionaler, beter vindbaar

droogtemonitor

Met de droogtemonitor geeft de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) tijdens het droogteseizoen inzicht in hoe het er qua actuele droogte voor staat. Daarmee vormt de droogtemonitor de basis voor adviezen en besluitvorming. Om actueler, regionaler en beter vindbaar te zijn, is de droogtemonitor vanaf nu online te vinden. Bas Boterman (Rijkswaterstaat) en Eric Gloudemans (Unie van Waterschappen) geven tekst en uitleg.

Lees hier het interview met Bas Boterman en Eric Gloudemans

Regiodagen

Op donderdag 14 oktober vond de eerste gezamenlijke regiodag van de regio’s Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaal (ARK/NZK) en IJsselmeergebied (IJG) plaats. Net als vorig jaar was de dag online, al was er ’s middags – voor de liefhebbers – een aantal excursies georganiseerd. Met ruim tachtig deelnemers was het webinar in de ochtend goed bezocht.

Lees hier het verslag  van de regio ARK/NZK en IJG

Onder de noemer ‘Verder met vertrouwen’ vond op 18 november 2021 de online regiodag van de regio Rijn-Maasmonding (RMM) plaats. Vertrouwen is immers belangrijk geweest voor het succes van de eerste planperiode van Slim Watermanagement. In de tweede planperiode gaan we door met vertrouwen, zodat we voorbereid zijn op de continuering van Slim Watermanagement als reguliere werkwijze na 2027. Zo’n vijftig deelnemers waren getuige van een inspirerend en verbindend webinar.

Lees hier het verslag van de regiodag RMM