Nieuwsbrief juni 2021

logoslimwatermanagement_rgb

Nieuwsbrief Slim Watermanagement - juni 2021

Hoe kunnen we het water in Nederland nog slimmer verdelen? Die vraag staat centraal bij Slim Watermanagement.

Waterschappen en Rijkswaterstaat werken intensief samen om wateroverlast en -tekort zo lang mogelijk uit te stellen. In deze nieuwsbrief leest u over actuele onderwerpen en de laatste ontwikkelingen.

Meer informatie: www.slimwatermanagement.nl

Slim Watermanagement 2.0 krijgt langzaam gestalte

LogoSlimWaterManagement_RGB_300_transparant

Eind 2021 loopt de eerste planperiode van Slim Watermanagement af. Inmiddels is duidelijk dat Slim Watermanagement ook daarna doorgaat. Daarom wordt er op dit moment hard gewerkt aan het vereiste plan van aanpak. Ciska Blom (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) en Kirsten van Dijk (Rijkswaterstaat) vertellen over de totstandkoming.

Lees hier het interview met Ciska en Kirsten

Nieuw: webpagina over nieuwe zoetwaterstrategie

Nieuwe zoetwaterstrategie

Op de website van Slim Watermanagement is nu een aparte webpagina over de Strategie klimaatbestendige zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem te vinden. Met daarop uitleg over de nieuwe zoetwaterstrategie (inclusief storymap en animatie) en de implementatie ervan.

Om beter weerbaar te zijn tegen droogte, komt er een nieuwe strategie: de Strategie klimaatbestendige zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem. Zo besparen we zoetwater en komt het water daar terecht waar het het hardste nodig is.

Bekijk hier het nieuwsbericht over de nieuwe webpagina

Kapotte pomp gemaal IJmuiden: snel schakelen om wateroverlast te voorkomen

2-locaties-tijdelijk-pompen-sluizencomplex-2_2

In april 2020 ging een van de zes pompen bij gemaal IJmuiden kapot. Om droge voeten te houden in West-Nederland plaatste Rijkswaterstaat 34 tijdelijke pompen. Ook werd er overlegd met de waterbeheerders in het gebied. Met resultaat, want binnen no-time werd er een nieuwe, tijdelijke werkwijze afgesproken voor het voorkomen van wateroverlast. Allemaal dankzij Slim Watermanagement, zo is de stellige overtuiging van Ard Wolters (Rijkswaterstaat) en Hilga Sikma (Waternet).

Lees hier het volledige interview met Ard en Hilga

Praktijkproef Droogte Volkerak-Zoommeer

437552_1

Rijkswaterstaat, de waterschappen Scheldestromen, Brabantse Delta en Hollandse Delta en de provincie Zeeland hebben in het najaar van 2020 samengewerkt aan de ‘Praktijkproef Droogte Volkerak-Zoommeer’. Tijdens deze proef werd in de echte omgeving gesimuleerd hoe effectief de maatregel ‘Peilopzet’ is in tijden van extreme droogte.

De proef vond plaats vanuit het landelijke programma Slim Watermanagement. De maatregel ‘Peilopzet’ is beschreven in de Redeneerlijn Volkerak-Zoommeer. Peilopzet kan worden ingezet voorafgaand aan een verwachte langdurige periode van extreem lage Rijnafvoer, waarbij weinig tot geen zoetwater vanuit het Hollands Diep door de Volkerakinlaatsluizen kan stromen. De verwachting is dat de maatregel zorgt voor een versterking van de droogtebestendigheid van het huidige waterbeheer van het meer.

Lees hier meer over de resultaten en conclusies van de praktijkproef