Over ons

In de regio Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaal (ARK/NZK) werken vier waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de realisatie van Slim Watermanagement.

Om het huidige waterbeheer/watersysteem te optimaliseren worden diverse maatregelen uitgewerkt. Door intensieve samenwerking tussen medewerkers van de verschillende waterbeheerders in het ARK/NZK-gebied worden stappen gezet om deze optimalisatie te behalen.

Het projectteam Slim Watermanagement ARK/NZK coördineert en organiseert de benodigde activteiten via bijvoorbeeld werkgroepen. Ook zoekt het projectteam aansluiting bij aangrenzende regio’s voor afstemming tot verdere optimalisatie.

Het projectteam komt zo’n 10 keer per jaar bijeen. Daarnaast is er 3 keer per jaar een directeurenoverleg waar de voortgang wordt besproken en waar nodig besluiten worden voorgelegd.