Informatieschermen

Het informatiescherm ARK/NZK geeft de actuele situatie weer voor slim waterbeheer. Zo zijn o.a. de gegevens van waterstanden en debieten, beiden zowel van het ARK/NZK als het regionale watersysteem, en chlorideconcentraties te vinden. Met dit scherm heb je snel inzicht in het gehele ARK/NZK watersysteem, van de verschillende waterbeheerders, en in het handelingsperspectief in tijden van hoog water of droogte. De redeneerlijnen, welke laten zien hoe te handelen in tijden van wateroverlast of (zoet) watertekort, zijn hierin meegenomen.