Redeneerlijnen

De redeneerlijnen voor de regio Amsterdam-Rijnkanaal en het Noordzeekanaal (ARK/NZK) geven een overzicht van hoe te kunnen handelen in tijden van hoog water en of (zoet) water te kort bij verschillende omstandigheden. Het is een belangrijk hulpmiddel bij grensoverschrijdend operationeel waterbeheer en helpt bij het maken van de juiste keuzes in specifieke situaties. Bekijk de redeneerlijn in onderstaand document. De redeneerlijn wordt periodiek herzien met inzichten die zijn opgedaan tijdens droogte en periodes met wateroverlast. Hierdoor blijven de redeneerlijnen actueel en kan naar het meest recente inzicht worden gehandeld. De meest recente, en vorige versies, redeneerlijnen zijn hieronder te vinden.