Serious Game

De serious game van de regio Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaal (ARK/NZK) maakt inzichtelijk hoe het watersysteem functioneert bij hevige neerslag en hoe belangrijk de rol van gemaal IJmuiden is. Ook laat het spel zien hoe afhankelijk de partners van elkaar zijn en hoe hard je elkaar nodig hebt om de schade in het totale gebied zo minimaal mogelijk te houden.

NZK

Gezamenlijk water verdelen
De spelers van de game worden uitgedaagd oplossingen te bedenken voor  onvoorziene situaties. Bijvoorbeeld: Hoe bestrijd je wateroverlast als het gemaal van IJmuiden in onderhoud is? Of de helft van de pompen uitvalt? Een computermodel rekent het effect van de beslissingen uit en maatbekers geven het peil in de verschillende beheersgebieden aan. Een impressie van de serious game is hier te bekijken.

Het spel kent ook een bestuurlijke variant waarmee goed het verschil is te ervaren tussen ‘gewoon watermanagement’ waar ieder op basis van zijn eigen informatie en inzichten beslist en ‘slim watermanagement’ waar op basis van gezamenlijke informatie en inzichten wordt besloten.

Samenwerking
In de regio Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaal (ARK/NZK) werken vier waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de realisatie van Slim Watermanagement.