Serious Game

De serious game wateroverlast van de regio Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaal (ARK/NZK) geeft in een spelvorm heel goed weer hoe het watersysteem in tijden van hoogwater functioneert. De serious game zorgt ervoor dat je in heel korte tijd inzicht krijgt in hoe het watersysteem werkt en welke sluizen en gemalen je het beste in kunt zetten en tegen welke (bestuurlijke) dilemma’s je kunt aanlopen.

NZK

Gezamenlijk water verdelen

De spelers van de game worden uitgedaagd oplossingen te bedenken voor  onvoorziene situaties. Je kunt als speler bijvoorbeeld zelf bepalen hoe je de sluizen en gemalen aanzet. Een computermodel rekent het effect van de beslissingen uit en maatbekers geven de waterstanden in de verschillende beheersgebieden aan. Ook geeft het model aan of er schade is ontstaan. Uiteraard is het de uitdaging om zoveel mogelijk schade te voorkomen.  Over het spelen van de serious game is ook een filmpje gemaakt. Bekijk hier de film.

Samenwerking
In de regio Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaal (ARK/NZK) werken 4 waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de realisatie van Slim Watermanagement.