Systeemanalyses

Het doel van Slim Watermanagement is het optimaliseren van het huidige waterbeheer/ watersysteem. Hiervoor is het noodzakelijk goed inzicht te hebben in de werking van het watersysteem. En wat de ‘grenzen’ zijn van het huidige watersysteem: onder welke omstandigheden is de afvoer- of de bergingscapaciteit ontoereikend en ontstaat wateroverlast en/of schade.
Daarbij is het ook relevant wat, in het kader van Slim Watermanagement, gedaan kan worden. Om die grenzen op te rekken. Om antwoord te kunnen krijgen op deze vragen zijn verschillende faalkansenanalyses uitgevoerd. In deze analyses wordt berekend met welke herhalingstijd bepaalde waterstanden op het Noordzeekanaal en boezems van AGV kunnen voorkomen. De resultaten van deze faalkansenanalyse kunt u vinden in de rapporten op deze pagina. Bekijk hier een filmpje over de faalkansenanalyse. De resultaten van deze faalkansenanalyse kunt u vinden in de rapporten op deze pagina. Bekijk hier een filmpje over de faalkansenanalyse.

Rapporten en notities

ARK-NZK 2021 rapport Vervolg kosteneffectiviteit: verbeterd inzicht in schadegetallen