Informatieschermen

Het informatiescherm Rijn-Maasmonding (RMM) geeft de actuele watersysteeminformatie en weersinformatie voor de regio RMM weer. Met dit scherm krijgen de waterbeheerders snel inzicht in het gehele watersysteem en het handelingsperspectief in tijden van droogte en wateroverlast.
Naast het scherm voor de gehele RMM zijn er specifieke deelschermen (tabbladen) met informatie over:

  1. Verzilting Hollandsche IJssel (HIJ) en Lek
  2. Stormvloedkering HIJ
  3. Inzet Klimaatbestendige Water Aanvoervoorzieningen (KWA)
  4. Achterwaartse verzilting
  5. Brielse Meer
  6. Parksluizen
  7. Volkerak-Zoommeer

Het informatiescherm kan hier bekeken worden.

http://hydronet.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e79244d83c0c4df79dca422f61b654d8

of via deze verkorte link https://bit.ly/2DEiyDn

afb regio RMM