Serious Game

In de regio Zuid-Nederland (ZN) werken vier waterschappen en één regionaal organisatieonderdeel van Rijkswaterstaat (Zuid-Nederland) samen aan de realisatie van Slim Watermanagement.

In de regio Zuid-Nederland is het systeem van de Brabantse en Limburgse kanalen een belangrijke ‘ruggengraat’ voor de afvoer van overtollig water. Door samen afspraken te maken over de inzet van de sluizen en stuwen op de kanalen in combinatie met de wijze (snelheid, route) van afvoeren uit de regionale deelsystemen, is wateroverlast te voorkomen of af te vlakken.


In de serious game van de regio Zuid-Nederland staan de governance-aspecten van Slim Watermanagement centraal. Het doel van het spel is om inzicht te krijgen in hoe de waterbeheerders samen tot besluiten komen en te bepalen welke aanvullingen of aanpassingen van de huidige procesmatige afspraken en de samenwerking op bestuurlijke en operationeel niveau zijn nodig zijn.

Speelgebied Serious game regio Zuid Nederland

Speelgebied serious game van de regio Zuid-Nederland.