Slim Watermanagement nieuwsbrief - juni 2020

logoslimwatermanagement_rgb

Slim Watermanagement nieuwsbrief - juni 2020

Hoe kunnen we het water in Nederland nog slimmer verdelen? Die vraag staat centraal bij Slim Watermanagement. Waterschappen en Rijkswaterstaat werken intensief samen om wateroverlast en -tekort zo lang mogelijk uit te stellen. In deze nieuwsbrief leest u over actuele onderwerpen en ontwikkelingen.

Meer informatie: www.slimwatermanagement.nl

Schermafbeelding 2020-06-11 om 11.26.16

Waterschap- en RWS-ambassadeur voor governance Slim Watermanagement

Slim Watermanagement gaat een tweede planperiode tegemoet (2022 t/m 2027) en ontwikkelt door naar landelijke schaal. Hiervoor is een nieuwe governance (wijze van sturing) Slim Watermanagement nodig. Jeroen Haan (dijkgraaf Hoogeheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) en Theo van de Gazelle (HID Rijkswaterstaat Zee en Delta) zijn voor die doorontwikkeling van de governance de twee ambassadeurs. 'We willen meer houvast en hulp bieden.'

Lees hier het interview met Jeroen Haan en Theo van de Gazelle.

Geen regiodag voor regio's IJsselmeergebied en Zoetwater Oost-Nederland

Als gevolg van de coronamaatregelen vindt er vandaag (16 juni) geen fysieke regiodag plaats van Slim Watermanagement-regio’s Zoetwater Oost-Nederland (ZON) en IJsselmeergebied (IJG). Deze schuift door naar 2021. Zodra de exacte datum bekend is hoort u dit van ons.

Daarnaast is besloten voorlopig geen regiodagen te organiseren waarbij veel mensen bij elkaar komen. We gaan er vanuit dat in 2020 geen regiodagen plaatsvinden op de manier zoals we dat tot nu toe gewend zijn. Ondertussen gaan we wel op zoek naar alternatieven waarbij we zoveel mogelijk willen aansluiten bij de behoefte die er is. Binnenkort meer informatie hierover.

Ook dit jaar OWASIS-producten beschikbaar voor Slim Watermanagement

OWASIS-producten beschikbaar 2020

Na succesvol gebruik in 2019, stelt Slim Watermanagement ook deze zomer OWASIS-data beschikbaar aan waterbeheerders. OWASIS is een informatiesysteem dat innovatieve producten die gebruikmaken van satellietdata levert aan eindgebruikers. Dankzij de producten van OWASIS krijgen waterbeheerders inzicht in het historische en verwachte verloop van de hoeveelheid vocht in de bodem. Dit blijkt voor het peilbeheer van groot belang om te kunnen anticiperen op extreem natte en extreem droge situaties.

Lees hier het volledige artikel.

Redeneerlijnen nu ook landelijk afgestemd

In april leverde Slim Watermanagement een eerste set afgestemde redeneerlijnen op. Pieter Filius (Waterschap Vechtstromen) en John Kamps (Rijkswaterstaat) waren betrokken bij het afstemmingsproces en vertellen waarom het afstemmen van redeneerlijnen zo belangrijk is.

Lees hier het interview met Pieter Filius en John Kamps.

Nieuwe opdrachtgever voor Slim Watermanagement

Nieuwe opdrachtgever Slim Watermanagement

Met Rob Bouman als opvolger van Ruud Teunissen, staat er bij de opdrachtgever van Slim Watermanagement een nieuwe coördinator aan het roer.

Lees hier het volledige interview met Ruud Teunissen en Rob Bouman.