Nieuwsbrief juni 2024

LogoSlimWaterManagement_RGB_300_wit

Nieuwsbrief Slim Watermanagement - juni 2024

Hoe kunnen we het water in Nederland nog slimmer verdelen? Die vraag staat centraal bij Slim Watermanagement.

Waterschappen en Rijkswaterstaat werken intensief samen om wateroverlast en -tekort zo lang mogelijk uit te stellen. In deze nieuwsbrief leest u over actuele onderwerpen en de laatste ontwikkelingen.

Meer informatie: www.slimwatermanagement.nl

Topadviseur waterveiligheid Harold van Waveren: ‘Slim WM maakt het verschil’

211123 HVR _ RWS _ Lelystad sluis16005

Als topadviseur waterveiligheid bij Rijkswaterstaat is Harold van Waveren goed bekend met Slim Watermanagement. Wat heet: hij kent Slim WM van het allereerste begin en toont zich een waar ambassadeur. ‘De meerwaarde van Slim Watermanagement wordt alleen maar groter.’

Lees hier het interview met Harold van Waveren

Nieuw: uitleganimatie Slim Watermanagement

Uitleganimatie Slim Watermanagement - thumbnail

Slim Watermanagement is gericht op het beter benutten van het huidige water(systeem) door de samenwerking in het operationele waterbeheer verder te versterken. Uitgangspunt is dat beheergrenzen geen belemmering vormen in het operationeel waterbeheer. Om de werkwijze en meerwaarde van Slim Watermanagement duidelijk te maken, is er een beknopte uitleganimatie ontwikkeld.

Bekijk de uitleganimatie op de homepage van Slimwatermanagement.nl

Zicht op zout: meer inzicht in rekenmethodes voor zoutafleiding

Waterbeheerders gebruiken informatie over het zoutgehalte van het oppervlaktewater om beslissingen te nemen. De hoeveelheid zout bepaalt namelijk of water gebruikt kan worden in bijvoorbeeld de landbouw of om drinkwater van te maken. Het zoutgehalte wordt in de praktijk op verschillende manieren bepaald. Om hier meer inzicht in te krijgen, voerde de Slim WM-regio Rijn-Maasmonding / Volkerak-Zoommeer (RMM/VZM) een onderzoek uit. Nathalie van Veen en Marco Vroege vertellen er meer over.

Lees hier het hele interview met Nathalie en Marco

Leestip: slim watermanagement met de Digitale Delta API

IenW17082020TD052-1920

Gegevens en metingen delen is voor Slim Watermanagement van groot belang. De Digitale Delta API-specificaties zorgen ervoor dat waterbeherende overheden, kennisinstituten en marktpartijen hun gegevens op een uniforme en gestandaardiseerde manier kunnen uitwisselen. Hierdoor werkt iedereen altijd met de juiste data, waarvan de kwaliteit bekend is.

Bekijk hier de hele leestip